ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรากว่า 600 บริษัทต่อปี

บริษัทจำกัด (มหาชน) ขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจในการผลิต การบริการ การก่อสร้าง และอสังหาฯ

- กลุ่มบริษัทเชส เอนเตอร์ไพรส์
- กลุ่มบริษัทเจริญอักษรโฮลดิ้ง
- กลุ่มบริษัทฟูจิโบ
- กลุ่มบริษัทแมกซ์วิน เเละ จีพี กรุ๊ป
- กลุ่มตรีศักดิ์ กรุ๊ป
- กลุ่มบริษัททีไอพีเอส/อาร์ซีเเอล/โหงวฮก
- กลุ่มบริษัทไทยนิปปอนรัปเบอร์
- กลุ่มบริษัทเท็นไทย เดเวลอปเม้นท์
- กลุ่ม 79 / ประเสริฐชัย
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
- วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- และบริษัทจำกัดขนาดใหญ่อื่นๆ

บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนที่ประกอบธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงิน

- บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พุทธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟินิกซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นิวอินเดีย ประกันภัย จำกัด
- และบริษัทจำกัดหรือมหาชนอื่นๆ

มูลนิธิและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

- มูลนิธิ แตร์เดอซอมพ์
- มูลนิธิไทย-เยอรมันพัฒนา
- สภาสังคมสงเคราะห์
- มูลนิธิเพื่อนหญิง
- มูลนิธิเจษฎา เทคนิค มิวเซียม
- มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- มูลนิธิโฟโคลาเร (กิจการพระแม่มารี)
- มูลนิธิผู้หญิง และโครงการที่เกี่ยวข้อง
- สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส
- มูลนิธิไทยรัฐ
- มูลนิธิปกป้องสิทธิเด็ก
- สมาคมชาวเพชรบุรี
- มูลนิธิจิตติน
- และมูลนิธิอื่นๆ

สหกรณ์ต่างๆ

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสงขลา จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทัพเรือ จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์ จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด
- ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
- ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
- และสหกรณ์ขนาดใหญ่ อื่นๆ