สำนักงานตรวจสอบบัญชี ธนาการบัญชี


กลุ่มบริษัทธนาการบัญชี

- รับทำบัญชี
- ตรวจสอบบัญชีบริษัท / สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม
- ตรวจกิจการ ตรวจสอบภายใน
- วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนบริษัท บริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
- บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆครบถ้วนทั้งวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

"โดยผู้มีประสบการณ์ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร บัญชีสหกรณ์ และผู้ชำนาญการเฉพาะทาง"
บริการของเรา

ตรวจสอบบัญชีภายใน
ตรวจสอบกิจการบริษัททั่วไป
บริการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
บัญชีรายเดือน รายปี
จัดทำบัญชีและภาษีอากร
ชำระบัญชี เปิดบริษัทใหม่
บัญชีปิดตรงรอบ ไม่ตรงรอบ

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กฎหมายธุรกิจ วางระบบบัญชี ออกแบบระบบ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก. หสน. ร้านค้าทุกประเภท
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ดูบริการทั้งหมด